شهریاری

نماینده مردم دشتی و تنگستان خبر داد:

اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال برای تعریض راه ارتباطی اهرم به فراشبند

مند: نماینده مردم دشتی و تنگستان درمجلس شورای اسلامی گفت: ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعریض، بهسازی و اصلاح راه ارتباطی اهرم به فراشبند به عنوان محور ارتباطی دوم استانهای بوشهر و فارس اختصاص یافت.

مسافران پرواز زاگرس

ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ پرواز بوشهر ﺩﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ زاگرس ﺭﺍ ﭘﺲ ﺯﺩﻧﺪ

مند: ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ۴۱۲۵ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳی ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺑﻤﻴﻮه و ﮐﻴﮏ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ.

اخبار استان بوشهر
پربازدیدهای مند
تبلیغات
photo_2016-06-08_09-11-32 Website Seo score checker