شهریاری

نماینده مردم دشتی و تنگستان خبر داد:

اختصاص ۸۰ میلیارد ریال برای اجرای پست برق در شهرستانهای دشتی و تنگستان

مند: نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای دو پست برق ۱۳۲ کیلو ولت شنبه در شهرستان دشتی و جاینک در شهرستان تنگستان ۸۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

بازیار

فرصت ارائه برنامه برای تصدی شهرداری خورموج به اتمام می رسد

مند: عضو شورای شهر خورموج  گفت: تاکنون هیچ برنامه ای برای اداره شهر خورموج دریافت نشده است و کسانی که قصد دارند در انتخابات شهرداری حضور یابند فرصت محدودی دارند رزومه و برنامه کاری خود را ارائه کنند در غیر این صورت شورا راسا به موضوع ورود می کند تا تکلیف شهرداری را مشخص نماید.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

لگو مند 2

Website Seo score checker