سید کمال الدین شهریاری

نماینده دشتی و تنگستان:

از هدر رفت آب در رودخانه‌های دشتی و تنگستان جلوگیری شود

مند: نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور حفاظت از منابع آبی و مقابله با پدیده خشکسالی باید از هدر رفت آب رودخانه های شهرستان های دشتی و تنگستان با ایجاد سازه های ذخیره سازی جلوگیری شود.

فنی و حرفه ای ۱

آموزشهای فنی و حرفه ای در دشتی تقویت می شود

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: باید به دنبال بومی سازی تمامی حرفه ها و مهارت ها در نقاط مختلف استان بود تا بتوان با اتکا به درون استان و استفاده از توانایی های درونی، مجموعه اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را تحقق بخشید.

کمباین

نرخ برداشت گندم، جو و کلزا مشخص شد

مند: رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: نرخ برداشت با کمباین در صورت پرداخت نقدی پس از اتمام عملیات برداشت، با نرخ مصوب سال ۹۶-۹۵ محاسبه می شود و در صورت عدم پرداخت نقدی، هزینه طبق مصوبات سال ۹۷-۹۶ اعمال می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/