اعتیاد دانش آموزان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس دهم:

ترک تحصیل، باعث نزدیک شدن دانش آموزان بوشهری به اعتیاد است

مند: نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ترک تحصیل، دانش آموزان را به اعتیاد نزدیک می‌کند، گفت: دانش آموزان بوشهری به دلیل در دسترس نبودن امکات آموزشی ترک تحصیل کرده و این مسئله سبب اعتیاد می شود.

رضا مقاتلی

سفر وزرا به بوشهر و لحظه ای درنگ!

مند: سخنی وجود دارد بدین قرار که برخی مواقع حاشیه ها گاهی به گونه ای بر متن برتری می یابند که روند و رویکردی را از مسیر اصلی خارج کرده و در نهایت وارونه نمایی اتفاق می افتد؛ به این مضمون و مفهوم که متن و اصل به حاشیه رفته و حاشیه ها جایگزین اصل می گردند.

اخبار استان بوشهر
پربازدیدهای مند
تبلیغات
photo_2016-06-08_09-11-32 Website Seo score checker