چه کالاهایی از کنیا، سودان، زامبیا و ساحل عاج وارد می‌کنیم؟+ جدول

شناسه خبر: 48684 سرویس: آرشیو, اخبار استان بوشهر

مند: ایران در سال جاری اقدام به واردات کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف آفریقایی کرده است.

بر اساس آمار گمرک، در ۹ ماه نخست امسال، کشورمان کالاهایی چون درختچه گل رز، نباتات زنده، چای، آبمیوه و وسایل نقلیه از کنیا کرده است.

ایران از کشور زامبیا نیز کاتود وارد کرده است. واردات ایران از زیمباوه نیز شامل توتون و تنباکو و سه‌چرخه و روروک بوده است

در همین زمینه:

ایران چه کالاهایی از افغانستان وارد می‌کند؟+ جدول

مطابق آمار گمرک، ایران از ساحل عاج روغن دانه آفتابگردان، خمیر کاکائو و پودر کاکائو وارد کرده است.  واردات ایران از سودان نیز شامل سبزیجات، دانه آفتابگردان، دانه کنجد، صمغ، زغال و خودرو بوده است.

واردات ایران از برخی کشورهای آفریقایی در ۹ ماهه ۱۳۹۶

ماه

کشور

گمرک

شرح تعرفه

وزن (ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۱

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۳۶۰۰

۱۲۸۲۰۲۲۷۰۰

۳۹۵۳۱

۳

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۲۱۰۰

۲۲۷۴۷۸۴۸۵۰

۷۰۱۰۱

۴

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۲۰۰۰

۶۳۳۲۰۲۵۰۰

۱۹۴۸۶

۶

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۳۶۰۰

۱۶۸۱۹۳۲۰۰۰

۵۰۳۲۷

۸

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۵۴۰۰

۲۵۱۰۲۸۶۱۲۰

۷۲۴۲۲

۹

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

درختچه گل رز

۲۹۰۰

۱۳۶۷۴۸۸۰۸۰

۳۸۴۲۴

۱

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۳۰۸۱

۴۴۷۲۳۸۰۰۰

۱۳۷۹۰

۲

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۱۸۷۴

۲۹۳۴۰۶۶۰۰

۹۰۴۴

۳

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۴۱۱۲

۱۸۱۷۸۳۵۶۵۰

۵۶۰۲۲

۴

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۳۸۴

۷۳۷۵۴۰۰۰

۲۲۷۰

۸

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۸۶۵۴

۴۲۹۶۴۶۱۳۰۰

۱۲۵۰۳۷

۹

کنیا

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

سایر نباتات زنده

۹۰۰

۴۲۲۰۲۵۰۰۰

۱۱۹۷۶

۵

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای کیسه‌ای

۱۴۹۶۰

۱۲۶۲۷۱۰۲۷۲

۳۸۷۳۹

۱

کنیا

شهیدرجایی

چای سیاه

۲۵۷۲۰

۲۹۰۳۲۱۲۸۰۰

۸۹۵۶۱

۲

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

چای سیاه

۱۶۷۲۰

۲۳۰۲۶۲۹۰۰۰

۷۱۰۰۷

۵

کنیا

شهید رجایی

چای سیاه

۶۷۲۷۶

۸۱۲۷۱۰۵۰۰۰

۲۴۹۷۱۹

۵

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای سیاه

۴۱۱۲۰

۴۳۱۷۴۵۳۳۸۹

۱۳۲۴۵۸

۷

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای سیاه

۱۳۶۴۰

۱۱۸۹۹۸۰۳۳۴

۳۶۰۱۶

۸

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای سیاه

۲۴۸۰۰

۲۱۸۰۹۹۷۳۱۲

۶۴۶۰۹

۱

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای سیاه (تخمیرشده)

۲۷۲۸۰

۳۷۰۰۶۱۹۱۲۴

۱۱۴۱۱۸

۲

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

چای سیاه (تخمیرشده)

۲۵۰۰۰

۲۸۵۴۲۹۷۵۰۰

۸۸۰۲۰

۲

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۶۶۶۴۰

۹۴۸۴۳۰۱۵۰۲

۲۹۲۵۰۲

۳

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۱۲۹۲۰۰

۱۵۵۹۷۶۰۷۲۰۰

۴۸۰۸۰۴

۴

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۵۸۵۰۰

۷۲۷۷۴۱۲۶۱۵

۲۲۴۰۷۷

۵

کنیا

شهیدرجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۴۳۸۴۰

۶۱۷۶۹۱۵۴۷۵

۱۸۹۵۰۵

۸

کنیا

شهیدرجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۷۱۸۸۰

۱۰۱۹۵۸۳۷۲۱۴

۳۰۳۱۹۰

۹

کنیا

شهیدرجایی

چای سیاه (تخمیرشده)

۳۴۱۵۴

۵۱۳۹۰۸۳۲۹۸

۱۴۶۵۹۴

۹

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

چای سیاه (تخمیرشده)

۲۳۲۰۰

۳۲۱۹۱۲۰۲۴۰

۹۱۵۸۵

۲

کنیا

معاونت واردات و ترانزیت تهران

آب مرکبات

۹۹۳۶

۱۲۸۹۰۹۶۶۴

۳۹۷۴

۲

کنیا

معاونت واردات و ترانزیت تهران

آب آناناس

۱۲۱۵۰

۱۵۷۶۳۴۱۰۰

۴۸۶۰

۲

کنیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره)

۱۶۸۴۸۰

۱۶۷۴۲۹۷۲۹۳۸

۵۱۶۳۱۲

۷

کنیا

ساوه

آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره)

۶۳۱۸۰

۴۴۲۴۴۰۷۵۸۴

۱۳۰۳۵۲

۶

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

وسایل نقلیه

۳۰۰۰

۱۹۹۶۷۷۳۸۰۰

۶۰۲۰۰

۶

کنیا

منطقه ویژه بوشهر ۱

حسگرها به جزردیف شماره ۹۰۳۱۸۰۲۰

۲۳۲

۲۳۲۰۶۸۴۸۰

۶۹۴۴

۴

زامبیا

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

کاتود

۴۲۸۲۳۱۴

۷۹۹۴۷۳۹۵۰۴۷۸

۲۴۶۲۳۳۰۷

۵

زامبیا

شهیدرجایی

کاتود

۷۲۵۶۴۰

۱۳۵۹۷۸۹۰۵۰۱۹

۴۱۷۳۷۷۱

۳

زیمبابوه

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

توتون و تنباکو

۳۹۶۰۰۰

۹۷۱۰۵۰۶۰۸۰۰

۲۹۹۳۰۰۵

۱

زیمبابوه

منطقه آزاد اروند (خرمشهر)

سه چرخه‌ها، روروک ها

۲۸۸۹

۲۸۵۱۳۷۶۰۰

۸۸۰۰

۶

ساحل عاج

امیرآباد

روغن دانه آفتابگردان

۱۰۲۹۲۴۵

۲۷۱۳۵۳۵۴۶۴۶

۸۲۶۷۴۳

۲

ساحل عاج

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

خمیر کاکائو

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۴۰۳۹۵۰۴۳

۶۱۷۸۶۳

۲

ساحل عاج

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

پودر کاکائو

۲۳۴۰۰

۲۲۵۲۳۸۱۰۴۰

۶۹۴۳۶

۸

ساحل عاج

شهید رجایی

پودر کاکائو

۹۳۵۲۵

۷۸۸۲۲۷۱۰۷۸

۲۲۸۹۸۹

۵

سودان

شهید رجایی

سبزیجات غلافدار

۱۲۰۰۰۰

۳۹۰۷۷۶۴۰۰۰

۱۲۰۲۵۷

۹

سودان

شهید رجایی

سبزیجات غلافدار

۱۲۵۰۰۰

۶۸۶۱۸۸۱۲۵۰

۱۹۶۲۵۰

۶

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

دانه آفتابگردان

۲۳۰۰۰۰

۱۰۰۸۸۷۳۸۴۰۰

۳۰۵۳۴۹

۱

سودان

شهید رجایی

دانه کنجد

۱۲۶۰۰۰

۵۲۴۱۱۱۷۴۲۰

۱۶۱۵۷۳

۲

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

دانه کنجد

۶۸۱۰۰۰

۳۳۵۵۹۶۶۳۹۸۹

۱۰۳۴۵۷۷

۳

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

دانه کنجد

۱۳۲۲۵۰۰

۵۷۶۶۹۴۴۰۰۱۰

۱۷۷۷۳۰۰

۴

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

دانه کنجد

۲۱۶۰۰۰

۹۶۲۵۳۵۱۰۰۰

۲۹۶۴۹۷

۵

سودان

شهید رجایی

دانه کنجد

۱۹۰۰۰

۸۰۳۸۶۱۵۰۰

۲۴۷۰۰

۷

سودان

شهید رجایی

دانه کنجد

۱۹۰۰۰۰

۷۶۵۳۶۱۸۰۰۰

۲۲۶۴۹۹

۸

سودان

شهید رجایی

دانه کنجد

۳۸۰۰۰۰

۱۸۸۱۱۸۷۲۴۵۰

۵۴۶۵۰۷

۹

سودان

شهید رجایی

دانه کنجد

۲۴۷۰۰۰

۹۲۸۷۲۴۹۴۰۰

۲۶۳۴۶۰

۵

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شیراز

صمغ عربی طبیعی

۲۲۰۰۰

۱۸۵۰۰۹۲۲۰۰

۵۶۷۶۰

۲

سودان

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

روغن پایه معدنی

۲۹۱۲۰

۱۲۸۵۵۲۸۷۵۴

۳۹۶۱۷

۷

سودان

شهیدرجایی

زغال‌های اکتیف شده

۲۱۰۰۰

۱۳۵۰۱۶۸۵۴۰

۳۹۷۷۹

۶

سودان

شهید باهنر

وسایل نقلیه

۱۶۰۷

۸۳۵۷۴۸۰۰۰

۲۵۲۹۵

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال مند در تلگرام شوید.
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه اطلاع رسانی مند منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

اخبار استان بوشهر
تبلیغات