دسته بندی : آرشیو
فنی و حرفه ای ۱

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی:

دانش آموزان دشتی آموزش های مهارتی می بینند

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: دوره‌های مهارتی به منظور توانمندسازی، ارتقاء سطح خودباوری و تقویت روحیه کار، تلاش، فرهنگ و مسئولیت پذیری دانش آموزان در شهرستان دشتی اجرایی می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/