دسته بندی : آرشیو
بردستانی

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار دشتی خبر داد:

دشتی در نام نویسی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از مرز ۹۰ درصد گذشت

مند: معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار دشتی گفت: بیش از نود درصد از جمعیت شهرستان دشتی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در شهرستان دشتی نام نویسی کرده اند.

اخبار استان بوشهر
پربازدیدهای مند
تبلیغات
photo_2016-06-08_09-11-32 Website Seo score checker