دسته بندی : آرشیو
بهداشت دهان و دندان

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت:

تجهیزات مورد نیاز مراکز جامع سلامت دهان و دندان تامین می شود

مند: رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: با توسعه امکانات، تجهیزات و تامین منابع مالی اقدامات بهتر و بیشتری برای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان مردم به ویژه کودکان زیر ۱۴ سال انجام خواهد شد.

پارس جنوبی

پارس جنوبی، گذر از محیطی صنعتی به شهری انسانی

مند: از آنجا که متناسب نبودن محیط برای زندگی انسانی باعث ایجاد حس ناامنی، استرس، عدم احساس تعلق و در کل سلب آسایش می شود، انسان از دیرباز در جهت مناسب سازی محیط زندگی برای خویش در برابر تغییر شرایط، با کمک دو استراتژی تغییر محیط یا ترک محیط با این چالش مقابله کرده است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/