دسته بندی : آرشیو
اصغر بحرانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی خبر داد

تدوین برنامه پنج‌ساله سند جامع سلامت دشتی پایان یافت

مند: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: تدوین برنامه پنج‌ساله سند جامع سلامت شهرستان دشتی در ۱۵ فصل که از اولویت‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی است، پایان یافت.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/