دسته بندی : اخبار استان بوشهر
ته لنجی

کالای همراه ملوان برای استان بوشهر اشتغال‌زایی فراوانی دارد

سرپرست دفتر نظارت بر گمرگات استان بوشهر با بیان اینکه پیوند مردم این استان با ارتزاق از راه دریا و دریانوردی ناگسستنی است گفت: ته لنجی و کالای همراه ملوان یکی از راه‌های معیشتی مردم استان است چرا که این بخش اشتغال‌زایی فراوانی در پی دارد.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/