دسته بندی : خبر ویژه
سید علی اکبر فاطمی

نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها:

بوی بد نصیبِ ما بوشهری‌هاست، پولش سهم دیگران!

مند: نامِ «عسلویه» با آلاینده‌ها و اشتغال عجین است اما به گفته‌ی نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها، سهم مردم بومی فقط «آلودگی و تخریب محیط زیست» است و کار و اشتغال نصیب دیگران شده است.

مردم بخش کاکی از تسهیلات اشتغال روستایی محروم شدند

مند: نماینده سازمان‌های مردم نهاد شهرستان دشتی گفت: سیاست‌های توسعه‌ای در شهرستان دشتی به دلیل قرار گرفتن بسیاری از روستاها در حریم غیر اصولی رودخانه مند باعث بی رغبتی مردم برای بازگشت به روستاهای این شهرستان شده و محرومیت مردم از تسهیلات اشتغالزایی روستایی را در پی داشته است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات