دسته بندی : گفتگو

گفتگو با هنرمند توانمند شهرستان دشتی:

همین که نا امید باشی معلولی

مند: زهرا زیارتی، متولد بیست و ششم شهریور سال ۶۴ و دانشجوی حقوق دانشگاه علمی کاربردی خورموج، هنرمندِ ورزشکار و بازیگر تاتر با مقام ها و مدالهای مختلف استانی و ملی، نماینده جامعه توانمندان و از نخبگان و فرهیختگان شهرستان دشتی که از پاهایش کمتر از دیگر اعضای بدنش استفاده می کند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات