دسته بندی : یادداشت ها
پتروشیمی مبین

تمام تخم مرغ های یوتیلیتی پتروشیمی های عسلویه در سبد مبین

مند: هفته گذشته حریقی در مجتمع یوتیلیتی مبین به وقوع پیوست که از چند جنبه زنگ خطری بود برای کل منطقه پارس جنوبی. خطرات ایمنی برای تاسیسات منطقه، خطرات زیست محیطی برای زیست بوم و در آخر خطرات بهداشتی برای کلیه ساکنان این محدوده و محیط پیرامونی.

رضا مقاتلی

سفر وزرا به بوشهر و لحظه ای درنگ!

مند: سخنی وجود دارد بدین قرار که برخی مواقع حاشیه ها گاهی به گونه ای بر متن برتری می یابند که روند و رویکردی را از مسیر اصلی خارج کرده و در نهایت وارونه نمایی اتفاق می افتد؛ به این مضمون و مفهوم که متن و اصل به حاشیه رفته و حاشیه ها جایگزین اصل می گردند.

آتش سوزی

اگر خط لوله ی گاز گناوه منفجر نمی شد

مند: تیتر سایتهای خبری ۱۶ مرداد ماه را که می‌بینم به ناگاه فشار مضاعفی وجودم را فرا می‌گیرد. متاسفانه واژه حادثه برایمان تکراری شده است! بیش از ده حادثه متوالی در کمتر از چهار ماه، نشان از وجود بحرانی بزرگ در مجموعه درونی صنعت نفت دارد.

اخبار استان بوشهر
پربازدیدهای مند
تبلیغات

لگو مند 2

Website Seo score checker