دسته بندی : یادداشت ها
سد سازی

پایان دوران سدسازی و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای را باید اعلام کرد!

حتی اگر خسارت‌های جبران‌ناپذیر سدسازی به توان اکولوژیک کشور را در نظر نگیریم و حتی اگر به فجایع محیط زیستی ناشی از اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای توجهی نکنیم؛نمی توانیم جراحتی که غلبه تفکر…

طرح ادغام نفت و نیرو و یک سئوال

سکان مدیریت انرژی کشورهای مختلف در دست کیست؟

مند: “وزارت انرژی” نامی است که این روزها بیشتر از همیشه سر زبان‌هاست. وزارت‌خانه‌ای که قرار است با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مدیریت بخش‌های نفت، گاز، برق و سایر بخش‌های مرتبط با انرژی در…

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/