دسته بندی : یادداشت ها

طرح ادغام نفت و نیرو و یک سئوال

سکان مدیریت انرژی کشورهای مختلف در دست کیست؟

مند: “وزارت انرژی” نامی است که این روزها بیشتر از همیشه سر زبان‌هاست. وزارت‌خانه‌ای که قرار است با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو، مدیریت بخش‌های نفت، گاز، برق و سایر بخش‌های مرتبط با انرژی در…

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/