تگ : "بخش مرکزی"
محرابه مند

بخشدارمرکزی دشتی:

جاذبه های تاریخی و طبیعی بخش مرکزی دشتی آماده استقبال از میهمانان نوروز

مند: بخشدار مرکزی دشتی گفت: ستاد استقبال از مهمانان نوروزی در کلیه روستاهای بخش مرکزی شهرستان دشتی استقرار یافته است و جاذبه های تاریخی و طبیعی این بخش از دشتی آماده استقبال از میهمانان نوروزی…

اخبار استان بوشهر
تبلیغات