تگ : "برنامه ریزی"
عوض پور

رئیس سازمان مدیریت بوشهر:

عملیات اجرایی راه‌آهن بوشهر- شیراز تا دو ماه آینده آغاز می‌شود

مند: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: با انتخاب پیمانکاران و تجهیز کارگاه پروژه راه آهن بوشهر – شیراز، عملیات اجرایی این پروژه تا دو ماه آینده آغاز می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات