تگ : "بیرمی"
بیرمی نقشه هوایی

رئیس ستاد بحران شهرستان دشتی خبر داد:

مهار آتش تنها از طریق دسترسی هوایی به منطقه امکان پذیر است

مند: رئیس ستاد بحران شهرستان دشتی گفت: سرعت آتش سوزی در جنگل و مراتع بالادست قله ی بیرمی کند شده است اما کماکان دسترسی به منطقه برای مهار کامل آتش سوزی امکان پذیر نیست.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات