تگ : "جنوب استان"
الماسی

سکینه الماسی خبر داد:

آمارهای استخدامی سالهای اخیر با ادعای برخی از مدیران در تضاد است

مند: نماینده جنوب استان در مجلس گفت: آمارهایی از استخدامی سالهای اخیر داریم که با ادعای برخی از مدیران در تضاد است و اگر نشانه‌ای از اصلاح رفتار آنها نبینیم، ضمن ارائه به مراجع نظارتی، به مردم نیز خواهیم گفت.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات