تگ : "حمیدرضا علم"
علم

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر خبر داد:

اجرای اقدامات ایمن‌سازی راه‌های شهرستان‌های دشتی و تنگستان

مند: مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: اقدامات خوبی در حوزه نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های شهرستان‌های دشتی و تنگستان در حال انجام است که با اتمام این پروژه‌ها توسعه مناسبی در سطح  این شهرستانها اتفاق می‌افتد.

علم

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر:

دشتی از شهرستانهای مهم در حوزه حمل و نقل جاده ای استان بوشهر است

مند: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: دشتی یکی از شهرستان‌های مهم برای ما در حوزه حمل‌ و نقل جاده ای به ویژه گوجه‌فرنگی خارج از فصل است که به همین منظور طرح راهداری زمستانی درمحورهای این شهرستان اجرا می‌شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات