تگ : "دشتستان"
پتروشیمی دشتستان

مجری طرح کیمیا شهر:

مردم مناطق مختلف استان برای میزبانی از کیمیا شهر آماده اند

مند: مجری طرح کیمیا شهر دشتستان گفت: در پی دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت یک هفته ای منطقه میزبان اجرای طرح پتروشیمی دشتستان در پی مخالفت شماری از مردم منطقه، هم اینک مردم مناطق مختلف این استان از مجله آبپخش آمادگی خود را برای پذیرا شدن محل احداث پتروشیمی اعلام کرده اند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات