تگ : "دشتی در هفته ای که گذشت"
گوجه فرنگی

دشتی در هفته ای گذشت

مند: افت شدید قیمت گوجه فرنگی کماکان موضوع اول شهرستان دشتی است. سفر هیات اعزامی کمیسیون کشاورزی به استان بوشهر و پیشنهاد این کمیسیون علی رغم تایید ضمنی معاون رئیس جمهور اما در ساز و کار اجرایی جهاد کشاورزی ناقص مانده است. آنچه توقع می رفت تا دشتی را از سراشیب پیش رو به راه هموار با افق خوشایند برگرداند عملی نشد.

دشتی - قلعه محمد خان

دشتی در هفته ای که گذشت

مند: از سرعت اجرای پروژه های عمرانی در استان بوشهر کاسته شده است. به تبع آن در شهرستان دشتی نیز فعالیتهای عمرانی شتاب لازم را ندارند. دست انداز ها و سرعت گیرهای متفاوتی پیش روی توسعه استان گسترده شده است که حرکت در مسیر آبادانی این حدود را کند می کند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات