تگ : "دشتی"
یلدا دارابی مدیر درمان تامین اجتماعی

تمام شهرستانهای استان مرکز درمانی خواهند داشت

مند: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: مصوبه احداث درمانگاه تامین اجتماعی دلوار اخذ شده و با احداث این مرکز درمانی در شهرستان تنگستان، سازمان تأمین اجتماعی در همه شهرستانهای استان مرکز درمانی ملکی خواهد داشت.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/