تگ : "رضا مقاتلی"
مقاتلی بخشدار شنبه

نگاه دولت به حوزه فرهنگ و هنر نگاهی راهبردی است

مند: بخشدار شنبه و طسوج شهرستان دشتی در شب شعر محلی استانی که در شهر شنبه برگزار شد، نقش هنر در انسجام و ساختن هویت فرهنگی را بسیار مهم دانست و شعر را هنری دانست که در حقیقت تجلی آرمان مد نظر شاعر در قالب نظم بخشی الفاظ می باشد.

صدرا

سخنی و کلامی با مدیرعامل شرکت صنایع دریایی ایران

مند: کارگری که از ساعات اولیه ی صبح تا پاسی از شب با آهن و فولاد سرد در حال جهاد و تلاش می باشد نمی بایست برای دریافت حداقل حقوق ماهیانه خود دست به دامان اقداماتی نظیر درخواستهای مکرر از مدیریت کارگاه و یا افراد مختلف بازدید کننده از این مجموعه باشد.

رضا مقاتلی

سفر وزرا به بوشهر و لحظه ای درنگ!

مند: سخنی وجود دارد بدین قرار که برخی مواقع حاشیه ها گاهی به گونه ای بر متن برتری می یابند که روند و رویکردی را از مسیر اصلی خارج کرده و در نهایت وارونه نمایی اتفاق می افتد؛ به این مضمون و مفهوم که متن و اصل به حاشیه رفته و حاشیه ها جایگزین اصل می گردند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات