تگ : "رمضان زیراهی"
رمضان زیراهی

خطای محاسباتی دشمن در خلیج فارس با پاسخی کوبنده‌ مواجه می‌شود

مند: فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه حماسه دریادلان در مبارزه با آمریکا در خلیج فارس جاوید است گفت: امروز اگر دشمن دچار خطای محاسباتی در خلیج فارس شود قطعا پاسخی کوبنده‌تر از دفاع مقدس خواهد دید.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات