تگ : "زمین خواری"
حسن پور

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر خبر داد:

باز پس گیری۱۶۰۰ هکتار از اراضی ملی استان از زمین‌خواران

مند: دادستان عمومی و انقلاب بوشهر گفت: در راستای حفظ حقوق بیت‌المال یک‌هزار و ۶۰۴ هکتار از اراضی ملی استان بوشهر از دست زمین‌خواران پس گرفته و به بیت‌المال برگردانده شد.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات