تگ : "شبکه بهداشت"
شبکه بهداشت دشتی

کارکنان و مدیران نمونه شبکه بهداشت دشتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند

مند: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دولت تدبیر و امید با نگاه ویژه به حوزه سلامت، امید را در این حوزه زنده کرده و بعد از سال‌ها حوزه سلامت به‌ عنوان اولویت نخست دولت قرار گرفته است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات