تگ : "شیرعلی بهادری"
کنار پیوندی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی:

برداشت بیش از ۶۷۲ تن کنار پیوندی در شهرستان دشتی

مند: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی گفت: با توجه به برداشت میانگین ۸ تن کنار پیوندی از هر هکتار پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۶۷۲ تن کنار پیوندی در مناطق مختلف شهرستان دشتی برداشت و روانه بازار مصرف شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات