تگ : "طلاق"
دکتر بحرانی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی:

دشتی بیشترین آمار طلاق و افسردگی را در استان بوشهر داراست

مند: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: براساس آمارهای استخراج شده از منابع رسمی، شهرستان دشتی بیشترین آمار طلاق و افسردگی در استان به خود اختصاص داده که این خود یک آسیب‌ اجتماعی به شمار می‌رود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات