تگ : "فنی و حرفه ای"
فنی و حرفه ای ۱

آموزشهای فنی و حرفه ای در دشتی تقویت می شود

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: باید به دنبال بومی سازی تمامی حرفه ها و مهارت ها در نقاط مختلف استان بود تا بتوان با اتکا به درون استان و استفاده از توانایی های درونی، مجموعه اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی را تحقق بخشید.

فنی و حرفه ای ۱

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی:

دانش آموزان دشتی آموزش های مهارتی می بینند

مند: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی گفت: دوره‌های مهارتی به منظور توانمندسازی، ارتقاء سطح خودباوری و تقویت روحیه کار، تلاش، فرهنگ و مسئولیت پذیری دانش آموزان در شهرستان دشتی اجرایی می شود.

فنی و حرفه ای ۱

آموزش های مهارتی استان بوشهر در چهار خوشه خاص تدوین شد

مند: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: مهارت‌افزایی این اداره کل در چهار خوشه کشاورزی، صنعت، خدمات، فرهنگی و هنری ارائه آموزش می‌کند و خانم‌ها با ۵۱ درصد و آقایان با ۴۹ درصد مجموع فراگیران را تشکیل می‌دهند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات