تگ : "محمدرضا بازهوایی"
بازهوایی

رئیس دادگستری شهرستان دشتی خبر داد:

مختومه شدن ۴۵۴۱ فقره پرونده در دادگستری دشتی

مند: رئیس دادگستری شهرستان دشتی درباره آمار ورودی پرونده‌ها و پرونده‌های مختومه گفت: تعداد پرونده‌های وارده سال ۹۸ در حوزه قضایی دشتی ۴۲۴۲ فقره پرونده بود و تعداد ۴۵۴۱ پرونده مختومه شده است.

محمدرضا بازهوایی

فضای مجازی در زمان باقی مانده تا انتخابات رصد می‌شود

مند: رئیس دادگستری دشتی گفت: بعضی مواقع یک خبر خلاف واقع می‌تواند زمینه بروز التهاب در حوزه قضایی و انتخاباتی را فراهم کند و حتی می‌تواند سبب تشنج و رویارویی در جامعه شود؛ بنابراین باید فضای مجازی کنترل و رصد شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات