تگ : "محمدرضا بازهوایی"
محمدرضا بازهوایی

فضای مجازی در زمان باقی مانده تا انتخابات رصد می‌شود

مند: رئیس دادگستری دشتی گفت: بعضی مواقع یک خبر خلاف واقع می‌تواند زمینه بروز التهاب در حوزه قضایی و انتخاباتی را فراهم کند و حتی می‌تواند سبب تشنج و رویارویی در جامعه شود؛ بنابراین باید فضای مجازی کنترل و رصد شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات