تگ : "محمد پاکدل"

گام دوم انقلاب، جوانگرایی و انتخابات پیش رو

مند: در حالی وارد چهل ساله دوم انقلاب شکوهمند اسلامی می شویم که با وجود چالش ها، مشکلات، دشمنی ها، تحریم ها و ناهمواری های زیادی که در چهل ساله اول گریبانگیر انقلاب بود به لطف هدایت هوشمندانه امام و رهبر انقلاب و وفاداری آحاد ملت در تمامی عرصه ها توانستیم در سایه اتحاد و همدلی، ایران اسلامی را به عنوان یک قدرت منطقه ای و جهانی معرفی نماییم.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات