تگ : "نفت"
سید کمال الدین شهریاری

نماینده مردم دشتی و تنگستان:

وزارت نفت به مسئولیت های اجتماعی خود در دشتی و تنگستان عمل نماید

مند: نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نفت در انجام مسئولیت های اجتماعی در دشتی و تنگستان تسریع کند گفت: تعهدات سال ۹۶ وزارت نفت در دشتی و تنگستان تا پایان آبانماه انجام می شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/