تگ : "هفته دولت"
زنگنه

سه درصد از سرمایه گذاری ها در حوزه نفت و گاز صرف توسعه در مناطق پیرامونی می شود

مند: وزیر نفت گفت: مجوز تخصیص سه درصد از اعتبارات توسعه در میادین نفتی و گازی برای رشد مناطق پیرامونی را از رئیس جمهور گرفته ایم که با اعمال آن شاهد تحول در مناطق پیرامونی نفت و گاز خواهیم بود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات