تگ : "وزارت بهداشت"
عبدالحمید خدری

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم خبر داد:

تکمیل طرح‌های اجرایی درمانی استان بوشهر در مدت ۲ سال

مند: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم درمجلس شورای اسلامی گفت: در سفر وزیر بهداشت به استان بوشهر چندین طرح درمانی بهداشتی با اعتبار ۴۸۲ میلیارد تومان اجرا شد که تا دو سال آینده این پروژه‌ها به بهره برداری می‌رسد.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/