تگ : "گردشگری"
محرابه مند

به انگیزه حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در استان بوشهر

دشتی را در ملاحظات خود ببینید

مند: شهرستان دشتی از مناطق قابل اعتنای استان بوشهر به لحاظ پیشینه و داشته های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی است. در جای جای این شهرستان می توان آثار باستانی، تاریخی و میراث معنوی، فرهنگی و گردشگری را به وضوح دید.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/