تگ : "گناوه"
حسین سعیدی

گفتگو با حسین سعیدی قهرمان کم بینای هم استانی:

لحظه قرار گرفتن بر روی سکو و کسب افتخار با پرچم کشور غیر قابل توصیف است

مند: از روزی که ورزش پای خود را از دایره فردی بیرون گذاشت و در قالب رقابت های گروهی عرضه شد، گامی از کارکرد اصلی خود پیشتر رفت و به امری چند وجهی بدل شد.

گزدرازی

 بازداشت ۲ تن از کارکنان گمرک در گناوه

مند: دادستان عمومی و انقلاب گناوه گفت: به منظور مبارزه با فساد اداری و در پی گزارشهای دریافتی، پس از بررسی های لازم و انجام تحقیقات و مستندات بدست آمده ۲ تن از کارکنان گمرک این شهرستان تفهیم اتهام و با قرار قانونی بازداشت شدند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/