دسته: وبلاگ

تابستان در دشتی و …

تابستان در دشتی و …

مند: پیش تر که برق هنوز به دشتی نیامده بود «ملاره » mallareh چوبی استوار از سر شاخه های بلند درخت «گز» بود که با قرار گرفتن در کنار «لوکه» یا «بسر» برخی از اغذیه های تابستانی را با خنکای نسیم کوه و دریا آشتی می داد تا خوردن آنها در گرمای تابستان این حوالی گوارا شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات
width="173"