۴۵۰ طرح هادی روستایی استان بوشهر تهیه شد

۴۵۰ طرح هادی روستایی استان بوشهر تهیه شد

مند: سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه تاکنون برای ۴۵۰ روستای استان بوشهر طرح هادی تهیه شده گفت: اکنون در همه ۳۵۹ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت این استان طرح هادی اجرا شده است.

۹ تن مواد غذایی فاسد در استان بوشهر جمع آوری شد

۹ تن مواد غذایی فاسد در استان بوشهر جمع آوری شد

مند: مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در قالب اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی ۹ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از سوی بازرسان مراکز بهداشت جمع آوری شد.

۴۴۱ بوستان روستایی در استان بوشهر احداث می شود

۴۴۱ بوستان روستایی در استان بوشهر احداث می شود

مند: سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: احداث ۴۴۱ پروژه پارک روستایی امید با ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دستور کار این بنیاد است که در هفته دولت ۳۲۷ پارک بهره برداری و امکانات ۱۱۳ پارک نیز تامین می شود.