۱۶۷ هزار تن محصول گوجه فرنگی استان بوشهر صادر شد

۱۶۷ هزار تن محصول گوجه فرنگی استان بوشهر صادر شد

مند: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توسعه روابط همکاری با کشورهای مختلف زمینه فعالیت‌های اقتصادی بهبود یافته بگونه‌ای که در نیمه دوم سال گذشته ۱۶۷ هزار تن محصول گوجه فرنگی استان بوشهر صادر شد.