رعد و برق و باد و باران در راه بوشهر

رعد و برق و باد و باران در راه بوشهر

مند: کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از عصر امروز (شنبه ) ورود سامانه ای بارشی از غرب و جنوب به کشور، استان بوشهر را تحت تاثیر فعالیت خود قرار می دهد.

استان بوشهر آخر هفته بارانی می‌شود

استان بوشهر آخر هفته بارانی می‌شود

مند: مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: با ورود دو سامانه بارشی استان بوشهر آخر هفته بارانی است که خبر خوشی برای مردم استان به‌ویژه کشاورزان است.