بارش ها در استان بوشهر ادامه دارد

بارش ها در استان بوشهر ادامه دارد

مند: کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با عنوان اینکه بارندگی‌ها در استان بوشهر ادامه دارد اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی و بارندگی‌ها به تناوب تا اوایل روز چهارشنبه در سطح استان ادامه دارد.