اما و اگرهای تاسیس منطقه آزاد در بوشهر

اما و اگرهای تاسیس منطقه آزاد در بوشهر

مند: اگر تبعات منفی تاسیس منطقه آزاد توسط دستگاه‌های متولی مطالعه و محدود نشود، در کوتاه مدت دستاورد مردم مناطق پیرامون مواجهه با موج گرانی است که در درازمدت نیز آثار تخریبی آن بر اقتصاد محلی ادامه می یابد.

مناطق آزاد به مصرف کننده ارز داخلی تبدیل شده‌اند

مناطق آزاد به مصرف کننده ارز داخلی تبدیل شده‌اند

مند: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز مناطق آزاد به مصرف کننده ارز داخلی تبدیل شده‌اند تا وارد کننده ارز ،بنابراین باید در لایحه افزایش مناطق آزاد مشخص شود که تا چه اندازه در مناطق آزاد کنونی به اهداف دست یافته‌ایم که ۸ منطقه آزاد دیگر نیز اضافه کنیم.

گمرک موظف به صدور برگه سبز کالای ملوانی است

گمرک موظف به صدور برگه سبز کالای ملوانی است

مند: استاندار بوشهر گفت: باتوجه به مصوبه ساماندهی کالای همراه ملوانی (ته لنجی) توسط دولت برای فعالیت قانونمند فعالان این بخش گمرک موظف به ایجاد زیرساخت لازم صدور پته و برگ سبز جابجایی کالا است.