تعریض محور خورموج-لاور تسریع شود

تعریض محور خورموج-لاور تسریع شود

مند: فرماندار دشتی گفت: با توجه به اینکه در آینده نزدیک کارخانه سیمان مند دشتی به بهره برداری می رسد ضرورت دارد در تعریض محور خورموج- لاور شرقی تسریع شود.