سپاه در راه صیانت از کشور خوش درخشیده است

سپاه در راه صیانت از کشور خوش درخشیده است

مند: فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن چنان در راه تداوم صیانت از کشور جانانه تلاش کرده و آن چنان خوش درخشیده که مورد هجوم و هجمه دشمنان نظام و انقلاب قرار گرفته است.