تگ : "دشتی"
سم پاشی

سم‌پاشی ۳۹۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر علیه آفت ملخ

مند: معاون جهاد کشاورزی استان بوشهر از موج جدید هجوم ملخ‌های صحرایی به اراضی استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر علیه آفت ملخ سم‌پاشی شده و در موج جدید ریزش ملخ‌ها عملیات سم‌پاشی در ۶۰ کانون آلوده آغاز شده است.

بازهوایی

رئیس دادگستری شهرستان دشتی خبر داد:

مختومه شدن ۴۵۴۱ فقره پرونده در دادگستری دشتی

مند: رئیس دادگستری شهرستان دشتی درباره آمار ورودی پرونده‌ها و پرونده‌های مختومه گفت: تعداد پرونده‌های وارده سال ۹۸ در حوزه قضایی دشتی ۴۲۴۲ فقره پرونده بود و تعداد ۴۵۴۱ پرونده مختومه شده است.

سم پاشی

مبارزه با ملخ صحرایی در استان بوشهر به ۹۰۰ هکتار رسید

مند: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تداوم مبارزه با هجوم ملخ‌های صحرایی گفت: مبارزه با ملخ‌های صحرایی از طریق زمین و هوا ادامه دارد و تاکنون ۹۰۰ هکتار اراضی استان بوشهر علیه این آفت سم‌پاشی شده است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات