اگر نماینده ای لایق شأن شما بودم پاکدل ادامه دهنده طریق خدمتگزاری به شما خواهد بود

اگر نماینده ای لایق شأن شما بودم پاکدل ادامه دهنده طریق خدمتگزاری به شما خواهد بود

مند: پس از روزها انتظار نماینده چهار دوره مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر امروز وارد استان بوشهر شد و در میان موج استقبال حامیان خود شامگاه امشب در مسجد النبی کاکی و مسجد دشتیهای خورموج به ابراز احساسات مردم پاسخ گفت.

حق شناس هم به انتخابات دشتی و تنگستان وارد شد

حق شناس هم به انتخابات دشتی و تنگستان وارد شد

مند: بعد از انتشار بیانیه محمد مهدی پورفاطمی در حمایت از محمد پاک دل اینبار نوبت به محمد جواد حق شناس رسید تا از کاندیدای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان استان در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان حمایت کند.

دشتی و تنگستان حیات خلوت انگلیسی نیست!

دشتی و تنگستان حیات خلوت انگلیسی نیست!

رضا مقاتلی مند: هدف از این نوشتار سوای همه ی باورهایی است که خواسته یا ناخواسته گاهی همه ی ما به نوعی در انتقالش حتی به قدری اندک در محاوره و مزاح سهیم هستیم. تفرقه بینداز و حکومت کن؛ یا تقسیم و غلبه استراتژی ای که هدفش به دست آورن قدرت و حفظ آن از