راه‎اندازی اینترنت پرسرعت در روستای کردلان

راه‎اندازی اینترنت پرسرعت در روستای کردلان

اصغر عمرانی افزود: دکل ADSL با همکاری شرکت پیشگامان جنوب در روستای کردلان دشتی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. وی اضافه کرد: روستای کردلان به دلیل موقعیت جغرافیایی نامناسب که در بین دو کوه قرار دارد، ساکنان آن همواره به علت نبودن آنتن و ضعف گیرنده های دیجیتال و نداشتن اینترنت دچار مشکل