کشف ۹۷ درصد سرقت ها در دشتی

کشف ۹۷ درصد سرقت ها در دشتی

مند: فرمانده انتظامی شهرستان دشتی گفت: درنیمه نخست امسال ۹۷ درصد سرقت ها دراین شهرستان کشف و مجرمان دستگیر شده اند.