پارس جنوبی فقط سازمان منطقه ویژه پارس نیست

پارس جنوبی فقط سازمان منطقه ویژه پارس نیست

مند: از سال‌های آغازین دهه ۷۰ که با شتاب گیری برداشت از سوی همسایه جنوبی، ایران نیز شروع به اکتشاف، حفاری و بهره برداری از میدان موسوم به پارس جنوبی نمود مدت مدیدی به درازای بیش از ربع قرن می‌گذرد.

کرسی سازمان منطقه ویژه پارس به چه کسی می رسد؟

کرسی سازمان منطقه ویژه پارس به چه کسی می رسد؟

مند: اگر کرسی سازمان منطقه ویژه به فردی غیر بومی سپرده شود این موضوع محصول عدم هماهنگی بین نمایندگان استان می‌باشد که تبعات آن مستقیما متوجه نمایندگان است و مردم باید از نمایندگانشان بازخواست کنند.