ضرورت راه اندازی شعبه دامپزشکی در بخش شنبه

ضرورت راه اندازی شعبه دامپزشکی در بخش شنبه

مند: فرماندار دشتی بر ضرورت راه اندازی شعبه دامپزشکی در بخش شنبه و طسوج تاکید کرد و گفت: گستردگی بخش شنبه و طسوج و تعداد زیاد عشایر و دام راه اندازی شعبه دامپزشکی در این بخش را ضروری کرده است.

کمبود آب مهم‌ترین مشکل کشاورزان بخش شُنبه و طسوج

کمبود آب مهم‌ترین مشکل کشاورزان بخش شُنبه و طسوج

مند: رئیس شورای اسلامی بخش شُنبه و طسوج گفت: در حال حاضر کمبود آب به‌عنوان مهم‌ترین مشکل فعلی کشاورزان بخش شُنبه و طسوج به شمار می‌رود و ممنوعه اعلام شدن دشت‌های این بخش به یکی از معضلات مهم بخش کشاورزی تبدیل‌شده است.