تگ : "شنبه و طسوج"
زحمتکش

رئیس شورای اسلامی بخش شُنبه خبر داد:

کمبود آب مهم‌ترین مشکل کشاورزان بخش شُنبه و طسوج

مند: رئیس شورای اسلامی بخش شُنبه و طسوج گفت: در حال حاضر کمبود آب به‌عنوان مهم‌ترین مشکل فعلی کشاورزان بخش شُنبه و طسوج به شمار می‌رود و ممنوعه اعلام شدن دشت‌های این بخش به یکی از معضلات مهم بخش کشاورزی تبدیل‌شده است.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات