مسابقه در حضور استاد

مسابقه در حضور استاد

مند: تابستان داغ سال ١٣٧٣ بود. وقتى ايرانجوان و پرسپوليس کاکی به فينال مسابقات حذفى بخش راه يافته بودند و من كاپيتان ايرانجوان كاكى در بازى فينال بودم.
آیا ترامپ می تواند برجام را اصلاح یا لغو کند؟

آیا ترامپ می تواند برجام را اصلاح یا لغو کند؟

مند: پیام ما در این نوشتار واکاوی قلمرو سیاست یا ورود به روابط بین الملل نبوده، بلکه ارزیابی نقش و اهمیت خاستگاه حقوق و قانون در تصمیم گیری ها، هم در محیط سیاسی، اجتماعی و بین المللی است و هم در فضای سیاسی و اجتماعی داخلی.

آنچه از مجلس دهم انتظار می رود/ بخش دوم

آنچه از مجلس دهم انتظار می رود/ بخش دوم

مند: ارزیابی برای اولویت بندی مشکلاتی که فراروی کشور دیده می شود، این وضعیت مجلس را در یک موقعیت استراتژیک قرار داده است؛ بنابراین این مجلس سه نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.

آنچه از مجلس دهم انتظار می رود؟

آنچه از مجلس دهم انتظار می رود؟

مند: مسائلی که بررسی اجمالی خواهد شد، اولا، با ماهیت حل مسائل کلان ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد، ثانیا، خارج از هر گرایش سیاسی یا نگاه جناحی و گروهی می باشد؛ اما شمارش، تحلیل و ارائه راهکارها پیرامون مسئولیت قوه مقننه و منزلت رفیع آن در ابعاد گوناگون، آن هم در این اختصار از نگاه نویسنده منصرف است.