عملیات تعریض محور خورموج تا لاور شرقی در شهرستان دشتی آغاز شد

عملیات تعریض محور خورموج تا لاور شرقی در شهرستان دشتی آغاز شد

مند: معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری دشتی گفت: عملیات تعریض محور خورموج با لاور شرقی بااعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شروع‌شده است.  حمید بردستانی ظهر امروز در ششمین جلسه شورای ترافیک دشتی از تکمیل روشنایی بلوار ورودی شمالی شهر خورموج به طول سه کیلومتر با ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد. معاون برنامه‌ریزی