وعده معاون استاندار به کارگران صدرا عملی نشد

وعده معاون استاندار به کارگران صدرا عملی نشد

مند: اعضای شورای شهر بوشهر به تداوم مشکلات کارگری در شرکت صنایع دریایی (صدرا) واکنش نشان داده و از اینکه وعده معاون استاندار برای پرداخت بخشی از مطالبات این قشر عملی نشده، انتقاد کردند.