تگ : "مهارت"
فنی و حرفه ای ۱

آموزش های مهارتی استان بوشهر در چهار خوشه خاص تدوین شد

مند: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر گفت: مهارت‌افزایی این اداره کل در چهار خوشه کشاورزی، صنعت، خدمات، فرهنگی و هنری ارائه آموزش می‌کند و خانم‌ها با ۵۱ درصد و آقایان با ۴۹ درصد مجموع فراگیران را تشکیل می‌دهند.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات