تگ : "نطق پیش از دستور"
علی اکبر فاطمی

پایگاه اورژانس هوایی در شهرهای بندری ایجاد شود

مند: نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها با اشاره به صیادانی که برای امرار معاش در دریا جان خود را از دست‌ داده‌اند، تصریح کرد: از این‌ جهت خواستار آن هستم که هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای ایجاد پایگاه اورژانس هوایی در شهرهای بندری ایجاد شود.

اخبار استان بوشهر
تبلیغات